default

Информация за прегледа

В случай, че планирате да посетите лекар – трихолог за трихологичен преглед е важно да се подготвите за него по следния начин:


Изисква се 2 до 3 дни преди Първичния преглед косата да не бъде измивана с шампоан, да не се нанасят никави активни лосиони, фибри и пигменти. Необходимо е да има отстояние минимум 10 дни от боядисване на косата, ако използвате боя за коса. 

Препоръчително е да се носи цялата налична медицинска документация от различни прегледи, проведени във времето, кръвни изследвания (дори да не са актуални), които да са систематизирани по дати и подредени в папка. 
 

Какво може да очаквате от прегледа:

 
  • Подробно снемане на анамнеза от лекар Трихолог, разглеждане и оценка на цялата налична документация (ако разполагате с такава).
  • Извършване на физикален преглед с трихоскоп - количествена и качествена оценка на състоянието на кожата, космените фоликули и дължините, за да може лекаря да се ориентира в това, в каква посока е заболяването и диагнозата.
  • На база на анамнеза, документация и физикален преглед задължително ще се назначат и изискат актуални лабораторни изследвания от пациента, които ще дадат възможност да се постави окончателна диагноза.
  • След първичния преглед не се преминава веднага към лечение, ако няма категорична яснота за състоянието на пациента.
  • Лечение се започва само в случаите когато, лекаря е поставил окончателна диагноза, запознал се е с актуалните лабораторните изследвания и има яснота за липсата на контраиндикации по отношение на лечението.
  • Не се правят манипулации и лечение по преценка на пациента, а само след преглед и изричното становище на лекуващия лекар.
 


В отпуска