Акнето е един от най-често срещаните дерматологични проблеми в света. Появата и развитието му не е свързано само с периода на пубертета. Повече от 50% от болните с акне са жени над 25 г. възраст. Акнето е вътрешен, медицински проблем с външни – козметични и  психо-социални изяви и последствия. Основите фактори, определящи неговото развитие, са заложени в човешкия геном.

Акне Тест е персонализиран иновативен генетичен тест, базиран на най-съвременна ДНК технология, който се извършва след медицински преглед.

 • Тестът е разработен и валидиран от екип от дерматолози, диетолози, фармацевти, генетици и програмисти, при най-високите стандарти за качество.
 • AcneTest анализира 180 генетични вариации за предразположеност към клетъчни и тъканни нарушения, свързани с патогенезата на акнето и с последствията от развитието му.
 • AcneTest съчетава данните от генетичния тест с анамнезата и обективното състояние на пациента, което дава възможност да се вземе информирано решение за персонализирано лечение.

 
За кого е предназначен Acne Test?

 • За всеки подрастващ или възрастен човек, който живее с разбирането, че акнето е вътрешен, а не просто козметичен проблем.
 • За всеки, който иска да научи по какъв начин генетичните фактори влияят на появата, развитието и последствията от акнето.
 •   За жени след пубертета(Акне адулторум) с упорито, резистентно на терапия и рецидивиращо акне.
 •  За пациенти с фамилна анамнеза за акне.
 • За мъже и жени, които са преминали през различни терапевтични режими и процедури, с малък, или никакъв успех.

 
Защо да изберете Acne Test?

 

Acne Test - персонализиран иновативен генетичен тест
Acne Test - персонализиран иновативен генетичен тест

AcneTest анализира 60 единични нуклеотидни полиморфизми (SNP) в гени, свързани с:

 • Производство на себум
 • Пигментации
 • Възпаление
 • Хормонален дисбаланс
 • Образуване на белези
 • Скорост на метаболизма
 • Отговор към медикаментозно лечение
 • Отговор към хранителнителна терапия
 • Фармакогеномиката е наука, която оценява генетичната информация на индивидуално ниво, за да предостави оптимално персонално терапевтично лечение с висока ефикасност и удовлетвореност.

Резултатът от AcneTest дава възможности за персонализирано лечение на акнето и изработването на индивидуален терапевтичен протокол, базиран на:

 •  Персонални предразполагащи фактори
 • Състояние на кожата - наличие или липса на на възпаление
 • Оценка на риска от белези
 • Хранителена терапия
 • Фармакогенетика
 • Хормонален статус.

Как се взема пробата?
Генетичната проба се взема чрез остъргване на епителни клетки от букалната лигавица. Медицинският доклад от изследването се предоставя 4-5 седмици след вземането на пробата. До получената информация имат достъп само пациентът и неговия лекуващ лекар.

В отпуска