Промените в състоянието на косата могат да дадат информация за физиологични и патологични процеси, протичащи в организма. Съвременната Клинична трихология ни дава задълбочени познания за сложните ендокринни ефекти върху косата и позволява да се установи широк спектър от метаболитни и трофични нарушения. Над 300 генетични състояния са свързани с патология на косата и диагностиката е логичната, първа стъпка в Клиничната трихология.

Практиката показва, че голяма част от пациентите идват с оплакване за промяна в състоянието на косата или скалпа, като обръщат внимание само на външното проявление на проблема. Истината е, че за да бъде поставена вярна диагноза и последващо лечение, е необходимо да се анализират както външните, така и вътрешните причини, отговорни за състоянието на пациента.

Лилия Трихология: Клинична трихология
Лилия Трихология: Клинична трихология
В отпуска