КАКВА Е ИСТИНСКАТА ВЪЗРАСТ НА ВАШЕТО ТЯЛО?

Telo Test - генетичен тест за определяне на биологичната възраст на човек
Telo Test - генетичен тест за определяне на биологичната възраст на човек

 

КАЛЕНДАРНАТА ВЪЗРАСТ на човек се определя от датата на раждане.

БИОЛОГИЧНАТА ВЪЗРАСТ е реалната възраст на тялото, формирана от начина на живот и здравословното състояние.

ТЕЛОМЕРИТЕ са ДНК структури, намиращи се на края на хромозомите под формата на двойки нуклеотидни последователности TTAGGG. Те защитават всяка хромозома от грешки, които възникнат в процеса на делене на клетките или се получат в следствие на увреждащи фактори от външната или вътрешната среда. Дължината на теломерите е един от най-показателните биомаркери, свързан със стареенето на тялото.

ТЕЛОМЕРИТЕ се скъсяват с всеки цикъл на делене на клетката и намаляването на дължината им е пряко свързано със стареенето на организма. В случаите на ранно стареене дължината на теломерите е по-малка от нормата и предоставя информация за степента на клетъчно стареене на тялото.

TeloTest ™  е генетичен тест за определяне на биологичната възраст на човек спрямо дължината на теломерите.

Как работи TeloTest ™?

Дължината на теломерите се измерва чрез количествена PCR технология. За целта се  взема проба от букалната лигавица на пациента. Полученият материал се обработва в сертифицираните лаборатории на FAGRON Genomics. На база този метод е възможно да се определи  дължината на теломерите на пациента и резултатите да се сравнят с дължината на други известни области от неговия геном.

За кого е подходящ TeloTest:

Мъже и жени на възраст над 30 години, които са загрижени за процеса на стареене и искат да го забавят.

Пациенти, които са с фамилна анамнеза за ранно стареене или развиват медицински състояния, които допринасят за това.

Пациентите, които търсят специфично и цялостно проследяване на процеса на стареене през живота си.

Всеки, който би искал да получи ефективно и персонализирано грижа против стареене.

 

В отпуска