Tricho Lab е едно от най-модерните и ефективни диагностични решения в трихологията днес. Това е технология, която комбинира в себе си дермоскопски системи, изкуствен интелект и телемедицински услуги. Поради високата специфика на работа при създаване и разчитане на дигитална трихоскопия и цифрова фототрихограма, с Tricho Lab работят само избрани трихолози в света. Лилия Трихология има предимството и превилетията да е първата клиника в България, която може да предостави тази услуга на своите пациенти.

 

Защо да изберете преглед с Tricho Lab?

TrichoLAB на FotoFinder извършва анализ на косата и скалпа с изключително високо ниво на точност, чрез новата експертна система Trichoscale AI, базирана на изкуствен интелект. Trichoscale AI е единствен по рода си, специализиран софтуер за цифрово количествено определяне на растежа и загубата на коса, който превъзхожда многократно всеки обикновен инструмент за анализ на косата. Той определя с безпрецедентна точност, бързо и безболезнено, всички важни параметри:

  • брой фоликуларни единици
  • плътност и дебелина на косъма
  •  дължина на косата
  • растеж на косата
  • скорост на анаген/телоген
  • vellus/терминална скорост
  • плътност на фоликуларните единици
  • процент на единични, двойни, тройни и по-големи фоликуларни единици
  • кумулативна дебелина на косата

 

Trichoscale AI позволява създаване и задълбочено обобщаване на резултатите от всяка трихограма и/или трихоскопски доклад бързо и надеждно. Важно е да се отбележи, че основните диагностични методи в трихологията, като трихоскопия и фототрихограма са ефективни, но изискват знания и опит.

 

Трихоскопията е метод за изследване на скалпа, при който заболяването се установява при инструментален медицински преглед, а инструментът за изследване е дерматоскоп, който дава увеличение от 20 до 70 пъти. Трихоскопската картина съдържа много полезна информация за един опитен трихолог: това е формата и структурата на косъма, вида на фоликулите и кръвоносните съдове, състоянието на повърхността на кожата. Въз основа на тези признаци може да се постави точна диагноза и да се предпише ефективно лечение.

Фототрихограмата е метод за изследване на трихоскопски изображения, който се състои в преброяване на числени стойности, характеризиращи състоянието на косъма, като плътност и средна дебелина на косъма, плътност на фоликулите, съотношението между броя на велуса и терминала косъма и др. Този метод позволява обективна оценка на здравето на косата и скалпа и най-важното - позволява да се оцени динамиката на промените, които настъпват с косата по време на лечението.

Трихологичното изследване с помощта на трихоскопия и последващо изграждане на фототрихограма е дълъг и трудоемък процес. Благодарение на Tricho Lab можем да предложим на нашите пациенти неинвазивно, надеждно и бързо решение за диагностика на косата и скалпа!

 

С каква честота е необходимо да се извършва диагностика на косата и скалпа с Tricho Lab?

В хода на едно лечение е задължително всеки пациент да премине минимум два пъти годишно на преглед с Tricho Lab. Така може да се проследи нагледно стадия на заболяването, ефекта от назначеното лечение, необходимостта от промяна на терапевтичния план и подобрението в състоянието на пациента.

В отпуска