default

Нашата основна цел е да Ви накараме да се чувствате красиви и уверени, като се погрижим за здравето на вашата коса и скалп. При нас ще откриете сертифициран екип от лекари с международни акредитации, които прилагат съвременни методи на лечение базирани на персонализираната медицина и индивидуалния подход. 

Първата и най-важна стъпка за успеха, при възстановяване на увредената коса и скалп, е съставяне на подробен план за лечение. Всеки пациент е уникален и терапевтичният план, който се прилага трябва да е съобразен напълно с индивидуалните особености на неговото състояние. Едни пациенти са в начален стадии на оредяване на косата, докато при други напълно липсва такава. Ето защо добрата консултация е в основата на доброто планиране. На този етап се оценяват перспективата, съществуващите възможности и резултатът, който може да бъде постигнат. Това ни дава възможност да очертаем реалистични очаквания на нашите пациенти. 

Всеки пациент получава адекватна помощ за намиране на причината на проблема и неговото индивидуално решение, както и терапевтичен план в домашни условия, свързани с цялостното възстановяване на косата и кожата на главата. 
В отпуска