default

FOLLICULITIS DECALVANS – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Folliculitis decalvans (FD) представлява първична неутрофилна цикатрициална алопеция. Това е рядко заболяване с хронично-рецидивиращ ход, проявяващо се предимно при млади пациенти, по-често мъже. Етиопатогенезата на заболяването все още не е добре изяснена. Наличието на Staphylococcus aureus в 80 % от случаите, както и абнормния локален имунен отговор в комбинация с генетична предиспозиция, се предполагат като възможни тригери. Клинично FD се локализира във вертекса на скалпа. Представя се от прогресиращ хроничен възпалителен процес. В еволюцията води до необратимо увреждане на пилосебацейните фоликули и формиране на окръглени конфлуиращи цикатрициални алопетични полета. Представяме клиничен случай на FD при млада жена на 28 г. възраст, проявил се приблизително 1 месец след слънчево изгаряне на скалпа.


НАУЧИ ПОВЕЧЕ
В отпуска