Пациент 8 – Жена на 20 г. – Дифузно разреждане на коса

Причина – поликистозни яйчници.
По време на лечението в център Лилия има и стриктен контрол на медикаментозна терапия на хормоналния статус.

Резултати преди и след 12 процедури:


В отпуска