default

Николай Видьов

Николай
Здравето, естетиката и красотата винаги са били приоритет за мен. Работата в среда, която ги осигурява, ме мотивира и удоволетворява.


В отпуска