default

Диана Басмова

Диана Басмова
Красивата и здрава коса е принос за високо самочувствие и добра самооценка. Доволните пациенти, получили висококачествена и комплексна грижа е моята мотивация и стимул за отдаденост  към работата ми. 


В отпуска