Актуално
Актуално


От 1.4.2020, с оглед безопасността и здравето на пациентите в Нашата амбулатория са взети следните мерки:
 1. Екипът ни работи с най-високото ниво на медицински екипи и утвърдени стандарти за дезинфекция на работните места.
 2. На всички пациенти още на входа ще им бъде измервана температурата. Такива, със завишени стойности няма да бъдат допускани.
 3. Няма да бъдат допускани пациенти завърнали се от чужбина през последните 14 дни.
 4. Часовете трябва да се спазват, тъй като графика е разреден, с цел да не се струпват пациенти на регистратурата.
 5. Пациенти, които са подранили, ще изчакват отвън пред кабинета, за да не се засичат различни потоци хора в помещението.
 6. Всички пациенти трябва да влизат с маска и ръкавици, и ще им бъдат осигурени само калцуни.
 7. Всички външни дрехи и аксесоари ще са на обособено място извън медицинските помещения.
 8. Няма да се допускат пациенти с храни и напитки на територията на кабинета!
 9. Няма да се допускат придружители в чакалнята и кабинетите освен, ако не става въпрос за непълнолетен, в такъв случай ще се допуска само по един придружител!
 10. Изпълняването на поръчки за продукти ще става онлайн на сайта https://triholog.bg/ или на +359 883440544 .
 11. За пациентите на Трихологичен център Лилия извън София, могат да зададат въпросите си на телефон 0885744596 или на имейл office.liyapharm@gmail.com.
Остава и възможността за онлайн консултация при предварително уговорени дата и час на тел. 0885744596.
В отпуска